قاطعیت و جرئت ورزی یکی از مهارت های اجتماعی مهم در روابط بین فردی است.

شروع موضوع توسط vianclinic ‏9/9/21 در انجمن فرزندپروی

 1. قاطع بودن یعنی ایستادگی بر روی ارزش ها، پافشاری بر روی حقوق خود و بیان عقیده، انتظار یا خواسته ها به صورت مستقیم، به گونه ای که حقوق دیگران نادیده گرفته نشود.


  به طور کلی جرئتمندی را می توان توانایی ابراز صادقانه ی نظرات، احساسات و نگرش ها بدون احساس اضطراب دانست. به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود نیز جزئی از جرئتمندی است.درمان اختلال اضطراب اجتماعی کودکان


  مثال:سعید مدت ها بود که در صف شلوغ نانوایی ایستاده بود، زمانی که نوبت او شد یک نفر به سرعت وارد صف شد و گفت من فقط دو تا نان می خواهم و بدون این که موافقت سعید را بگیرد، نان ها را برداشت و رفت. سعید هیچ واکنشی در قبال آن فرد نشان نداد.


  افراد دارای شخصیت وابسته افرادی غیر قاطع هستند. آن ها بر این باورند که از دیگران کم اهمیت ترند، سایرین از آن ها مهم ترند و تلاش برای برآورده کردن خواسته های خود را نوعی خودخواهی می دانند و رفتارهای غیر قاطعانه ی خود را به حساب فروتنی و گذشت می گذارند.


  آن ها در برابر پرخاشگری و تعدی دیگران سکوت می کنند یا واکنش مناسب نشان نمی دهند و همواره در پی تأیید دیگران هستند، زیرا خود را قبول ندارند و متقابلاً دیگران هم برای آن ها احترامی قایل نیستند.


  افراد وابسته افکاری دارند مبنی بر این که «دیگران بیش تر از من حق دارند»، «گفتن این حرف ها به درد سرش نمی ارزد»، «جنجال ایجاد نکن»، «مخالفت کردن با دیگران یعنی این که آدم خودخواهی هستم»، «همیشه باید طوری رفتار کنم تا دیگران دوستم بدارند».
  بهترین روانشناس کودک

  افراد وابسته به آرامی صحبت می کنند، اجازه می دهند دیگران حرف شان را قطع کنند، با دیگران همواره موافقت می کنند، کانال دکتر اذرتاش سعی می کنند طوری صحبت کنند که دیگران را نرنجانند و اگر احساس کنند که ممکن است حرف شان دیگران را برنجاند، سریع موضوع را عوض می کنند. معذرت خواهی زیاد نیز از دیگر ویژگی های آنان است.


  مهارت جرئتمندی بیان قاطعانه (یعنی ابراز احساسات منفی و مثبت، ابراز عقاید و انتظارات)، درخواست قاطعانه، رد قاطعانه (نه گفتن)، توانایی شروع، ادامه و به پایان رساندن گفت و گو را در بر دارد