شناخت خلق و خوی کودکان

شروع موضوع توسط م روانشناس ‏14/7/17 در انجمن اختلالات اضطرابی کودکان

 1. خلق و خوی کودکان با هم متفاوت است

  ✅خلق و خو یعنی نوعی شیوه و سبک رفتاری. هر کودکی خلق و خوی خودش را دارد. خلق و خو هیچ ارتباطی به هوش و استعداد کودک ندارد، بلکه به کمیت‌های منحصر به فردی برمی گردد که با آنها زاده شده است.

  بعضی از کودکان پرتحرک و عده ای آرامتر هستند. بعضی بیشتر تنهایی را دوست دارند و برخی حضور در جمع را

  شناخت خلق و خوی کودکان و پذیرفتن آن، شناخت از کودکان را بیشتر می کند.

  ✅این شناخت به ما کمک می کند که از وجود فرزندانمان خشنود باشیم و آنها را با شیوه ای که مناسب وضع آنهاست، راهنمایی کنیم.

  منبع: راهنمای فرزندپروری موفق، دینک میر. ترجمه مجید رییس دانا